Wat is een Ingrijpende Energetische Renovatie?

Wie een Ingrijpende Energetische Renovatie doet aan zijn woning, kon vanaf 2015 reeds beroep doen op een aantal renovatiepremies. Een IER hield in dat minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen (in de praktijk meestal de buitengevels en het dak) werden na-geïsoleerd en dat alle technische installaties die instaan voor het bekomen van een energiezuinig binnenklimaat in de woning, eveneens werden vervangen.

Dit leidde in de praktijk soms tot vervelende situaties. Iemand die bijv. enkel zijn stookketel liet vervangen bovenop de na-isolatie, kwam niet in aanmerking om van de premies te genieten voor een IER.

Daarom werd in de loop van 2017 de regelgeving aangepast, en volstaat het om de belangrijkste energie-opwekker in de woning, bijv. de stookketel, te vervangen door een energiezuiniger model in combinatie met de 75% – regel om te kunnen genieten van de IER-premies.

In elk geval is het zo, dat wanneer de ketel niet wordt vervangen, maar andere energiebesparende maatregelen worden genomen, het gaat om een gewone renovatie, en niet om een IER.

In 2018 wordt energetisch renoveren nog meer beloond

Op de valreep met 2018 zijn er nog enkele bijkomende fiscale stimulansen goedgekeurd door de regering die bij de aankoop van een nieuwe woning de registratierechten verminderen. Wie binnen de vijf jaar na aankoop van een woning een Ingrijpende Energetische Renovatie uitvoert, betaalt in plaats van zeven slechts zes procent registratierechten en krijgt daarbovenop een vrijstelling van 4.800 euro als het om een bescheiden woning gaat (geen registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro).

Een handig overzicht van alle premies vind je op www.mijnbenovatie.be

Heb je hierover vragen? Plannen om te renoveren?

Het team van Renotechnics heeft jarenlange ervaring in het energiezuinig renoveren van woningen. Wij maken er graag werk van: zonder zorgen en met een oog voor details.  

Neem contact op om je plannen bespreekbaar te maken.

Heeft u een vraag?

CONTACTEER ONS OM UW PROJECT TE BESPREKEN